Dobre warunki świetlne w pomieszczeniach biurowych mają bezpośredni wpływ na ogólny komfort pracy i poziom koncentracji u pracowników. Najlepszym źródłem światła jest to naturalne, słoneczne, ale zależenie od układu biura, położenia całego budynku, bieżącej pory roku czy aktualnej pogody, jego ilość może okazać się niewystarczająca. Z tego względu w pomieszczeniach biurowych konieczne jest stosowanie dodatkowych źródeł sztucznego światła.

Ogólne zasady oświetlania pomieszczeń biurowych
Główne źródła światła w biurach umieszczane są na suficie. Zazwyczaj są to szyny oświetleniowe lub plafony sufitowe. Decydując się na zakup źródeł światła i planując ich rozmieszczenie, warto kierować się parametrami, takimi jak charakter wykonywanych czynności, wymagane natężenie światła i wskaźnik oddawania barw. Większość zadań realizowanych w biurze będzie wymagała oświetlenia na poziomie 500 luxów (np. praca przy monitorze komputerowym). Natomiast wskaźnik oddawania barw nie powinien być wyższy niż 80 Ra. Oświetlenie ogólne (np. plafony sufitowe) o odpowiednim wskaźniku oddawania barw, będzie emitować światło zbliżone do słonecznego. Główne źródła światła powinny być rozmieszczone równomiernie, a taki efekt łatwo osiągnąć stosując tzw. szyny oświetleniowe, które można ze sobą dowolnie łączyć.
Lampki biurkowe – precyzyjne doświetlenie stanowiska pracy
Precyzyjne oświetlenie pojedynczego stanowiska pracy zapewnią punktowe źródła światła. Do biur warto wybierać lampki biurkowe, które dają możliwość sterowania kierunkiem oraz natężeniem wiązki światła. Taki efekt zapewniają przykładowo modele z regulowanym ramieniem. Umiejscowienie lampki powinno uwzględniać to, czy osoba korzystająca z biurka jest prawo, czy leworęczna. Ponadto lampka musi być ustawiona w takim miejscu, by światło nie padało bezpośrednio na monitor.
Kinkiety wewnętrzne – uzupełnienie głównego źródła światła
Ze względu na układ i kubaturę pomieszczeń biurowych światło emitowane przez jego główne źródło prawdopodobnie nie będzie docierać do wszystkich miejsc w jednakowym stopniu. Dlatego w tym przypadku bardzo dobrym pomysłem jest zastosowanie uzupełniających źródeł światła, takich jak np. kinkiety wewnętrzne. Większa ilość proporcjonalnie rozproszonego światła zapewne wpłynie pozytywnie na komfort osób przebywających w danym pomieszczeniu. Kinkiety można także z powodzeniem wykorzystać do wyeksponowania najbardziej istotnych obszarów biura (np. tablica informacyjna).
Oświetlenie najlepiej zaplanować jeszcze na etapie aranżowania pomieszczeń biurowych. Projekt oświetlenia przykładowo powinien uwzględniać lokalizację poszczególnych stanowisk pracy i konieczność zastosowania dodatkowych źródeł światła. W ten sposób możliwe będzie bowiem uzyskanie spójnego efektu i uniknięcie kosztownych przeróbek w przyszłości.